NFsec Logo

Polonizacja systemu Slackware – ISO-8859-2

19/10/2009 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 177, ilość słów: 851)

S

ystem Slackware jest bardzo elastycznym systemem jak na Linuksa przystało. Pozwala on na wprowadzanie własnych ustawień, modyfikacji wyglądu czy sposobu działania przystosowanych do personalnych preferencji. Po standardowej instalacji tej dystrybucji Linuksa można powiedzieć, że jest ona otwarta na propozycje użytkownika względem estetyki, wyglądu oraz mobilności systemu. Poniżej przedstawiam, niektóre rozwiązania odkryte przez wieloletnich użytkowników tego systemu, które mogą pomóc w dokonaniu polonizacji Slackware oraz dostosowaniu jego do własnych potrzeb wizualnych jak i wydajnościowych.

Polonizacja systemu Slackware rozpoczyna się już podczas instalacji. Pierwszym krokiem podczas tego procesu jest wybranie z menu instalatora funkcji Keymap oraz wybraniu pozycji „qwerty/pl2.map” (nieco przerobiona mapa klawiatury o układzie Polska – Programisty). Następnie po przejściu kolejnych etapów instalacji czeka nas konfiguracja czcionek konsoli. Na tym poziomie, jeśli chcemy mieć obsługę języka polskiego, to należy wybrać czcionki z rodziny Latin2, np. lat2a-16.psfu.gz. Jeśli jesteśmy już po instalacji systemu i nie mamy możliwości lub nie czujemy potrzeby jego reinstalacji – nic straconego. By uzyskać wyżej wymienione efekty wystarczy edytować dwa demony odpowiedzialne za te opcje. Pierwszym z nich jest demon czcionki posiadający lokalizację: /etc/rc.d/rc.font. Edytujemy go za pomocą dostępnego edytora (np. nano) oraz umieszczamy w nim wpis (jeśli zapisany jest w nim inny przydział to go zastępujemy):

setfont -v lat2a-16.psfu.gz

Wszystkie dostępne fonty obsługiwane przez nasz system znajdziemy w katalogu /usr/share/kbd/consolefonts. Drugim sposobem ustawienia czcionki konsolowej jest uruchomienie pkgtool, przejście do zakładki Setup oraz wybranie menu setconsolefont. Podobnie postępujemy w przypadku wyboru klawiatury. Jednak tym razem edytowanym plikiem jest /etc/rc.d/rc.keymap, w którym powinien być umieszczony następujący wpis:

if [ -x /usr/bin/loadkeys ]; then
 /usr/bin/loadkeys pl2.map
fi

Lista obsługiwanych map klawiatur znajduje się w katalogu /usr/share/kbd/keymaps. W celu dokonania jeszcze bardziej zbliżonej polonizacji dokonujemy zmian w plikach /etc/profile.d/lang.sh oraz /etc/profile.d/lang.csh. W pierwszym przypadku – na wstępie odnajdujemy linię „export LC_ALL=” (istnieje możliwość, że jej nie znajdziemy w tym wypadku tworzymy wpis od nowa), następnie zastępujemy jej dowolną wartość (po znaku =) na pl_PL oraz nad nią i pod nią dopisując jeszcze dwa parametry tak, że cały wpis wygląda następująco:

export LANG=pl_PL
export LC_ALL=pl_PL
export LESSCHARSET=latin1

W przypadku pliku lang.csh:

setenv LANG pl_PL

To powinny być jedyne aktywne wpisy znajdujące się w tych plikach. Aby dokonane zmiany odniosły pożądany skutek, należy się ponownie zalogować do systemu. W przypadku, gdy dodatkowo chcemy zapewnić sobie możliwość z korzystania z polskich manuali (stron manualnych bardzo często pomocnych w rozumieniu wielu zagadnień oraz mechanizmów działania programu, którego bezpośrednio dotyczą) musimy najpierw zmienić sposób wywoływania programu odpowiedzialnego za formatowanie stron manualnych – groff, którego wywołanie jest określone w pliku /usr/lib/man.conf za pomocą skryptu nroff:

NROFF /usr/bin/groff -S Tascii -mandoc

Zamieniamy na:

NROFF /usr/bin/groff -S Tlatin1 -mandoc

Ostatnia zmiana dotyczy edytowania pliku /etc/profile. Należy znaleźć w nim definicję zmiennej MANPATH, która definiuje listę oraz kolejność przeglądanych katalogów przez polecenia man w celu znalezienia odpowiedniej strony manualnej. Po poddaniu tej zmiennej modyfikacji jej wartość powinna prezentować się w następujący sposób:

export MANPATH=/usr/man/pl:/usr/man:/usr/local/man:/usr/X11R6/man

Oczywiście, aby zmiany przyniosły rezultaty należy się ponownie zalogować. Warto także wspomnieć, że nie należy się przejmować jeśli okaże się niektóre strony manualne są w języku polskim, a inne w angielskim – wynika to z ilości posiadanych przez nas stron manualnych w ojczystym języku. Jeśli chcemy dołożyć do naszego systemu więcej stron manualnych w polskim języku należy pamiętać by je kopiować wraz z odpowiednimi podkatalogami do katalogu /usr/man/pl. Większą ilość Polskich Stron Manualnych możemy znaleźć na stronie projektu tłumaczenia polskich manuali. Na koniec z programów konsolowych możemy sprezentować sobie polskie czcionki w programie Midnight Commander (mc). Poprzez wciśnięcie klawiszy Esc+9 przechodzimy do menu Options oraz w podopcji Display Bits wybieramy: ISO 8859-2 zaznaczając równocześnie Full 8 bits input. Ustawienia zachowujemy w tym samym menu opcją Save Options oraz uruchamiamy ponownie MC.

Jeśli chodzi o środowisko graficzne GUI i jego aplikacje to polski układ klawiatury wraz z językiem można wybrać w samym graficznym konfiguratorze KDE. W tym celu należy zainstalować pakiety: kde-i18n-pl oraz koffice-l10n-pl znajdujące się w sekcji /KDEI. Pierwszy z pakietów polonizuje środowisko KDE, a drugi polonizuje sam pakiet KOffice będący domyślnym pakietem biurowym dla KDE. Po instalacji w/w pakietów możemy ustawić w systemie język polski:

Control Center → Regional & Accessibility → Country/Region & Language ...
→ Country/Region → Country Europe, Central → Poland
→ Language → Polish 

oraz polski układ klawiatury:

Control Center → Regional & Accessibility ...
→ Keyboard Layout → Enable keyboard layouts → Poland

Po ponownym zalogowaniu do KDE powinniśmy ujrzeć spolszczony interfejs graficzny. Polonizacją możemy również się zająć z poziomu samego serwera X poprzez edycję pliku /etc/X11/xorg.conf w sekcji InputDevice i ustawienie:

Section "InputDevice"

 Identifier  "Keyboard0"
 Driver    "Keyboard"
 Option    "XkbRules" "xorg"
 Option    "XkbModel" "pc105"
 Option    "XkbLayout" "pl"

Jeśli chodzi o polonizację przeglądarki Firefox oraz klienta poczty Thunderbird, to najprostszym rozwiązaniem jest pobranie tych samych lub nowszych, polskich wersji dla systemu Linux z oficjalnych stron dostarczonych przez firmę Mozilla tj. www.firefox.pl, oraz www.thunderbird.pl i rozpakowaniu pobranych pakietów .tar.gz odpowiednio do katalogów /usr/lib/firefox/ oraz /usr/lib/thunderbird/ zastępując znajdujące się już w nich pliki programów.

Więcej informacji: pliki dokumentacji /usr/src/linux/Documentation/

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.