NFsec Logo

Top statystyki dla memcached

28/04/2012 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 348, ilość słów: 211)

N

icholas Tang napisał w perlu mały skrypt, który pozwala na wyciągnięcie z poziomu konsoli statystyk dla daemona memcached. Przyjmuje on następujące parametry:

#  If Getopt::Long is installed:
#   - Specify instances w/ --instances (multiple times or comma separated)
#   - Specify default port w/ --port (defaults to 11211)
#   - Specify sleep time w/ --sleep (default 3)
#   - Specify color output w/ --color (default) or --nocolor
#   - Specify lifetime stats w/ --lifetime or --nolifetime (default)
#    NOTE: lifetime stats break thresholds for evictions, bytes.
#   - Specify read and write bytes w/ --bytes (default) or --nobytes
#   - Specify get and set commands w/ --commands or --nocommands (default)
#   - Specify cumulative numbers w/ --cumulative (don't use with lifetime)

Opcja instances pozwala na monitorowanie wielu instancji daemona na raz – mogą one znajdować się na pojedynczym serwerze i różnych portach lub na tych samych portach, ale na różnych serwerach. Bez skryptu zawsze możemy skorzystać z interfejsu telnet.

Więcej informacji: memcache-top

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.