NFsec Logo

Monitoring kluczy memcache w czasie rzeczywistym

04/05/2013 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 408, ilość słów: 390)

S

erwis tumblr, który bardzo mocno polega na rozwiązaniu memcached stworzył własne narzędzie o nazwie memkeys do monitoringu użycia kluczy. Wcześniejsze, podobne narzędzie o nazwie mctop posiadało bardzo przykrą wadę – m.in. pod dużym obciążeniem sieciowym potrafiło zgubić od 50 do 75% śledzonych kluczy. Nowe narzędzie Tumblr pod tym samym obciążeniem opuszcza mniej niż 3 procent wyłapanych pakietów (na maszynie wysycającej 1Gb łącza sieciowego).

Instalacja w systemie Ubuntu 12.04 przebiega następująco:

apt-get install libpcap-dev ncurses-dev libpcre3-dev libtool autoconf build-essential
wget https://github.com/tumblr/memkeys/archive/master.zip
unzip master.zip
cd memkeys-master
./autogen.sh
./configure --prefix=/usr
make && make install

Narzędzie posiada następujące opcje:

Usage: memkeys -i NIC [options]
  -d, --discard=THRESH    Discard keys where req/s rate is below THRESH
  -i, --interface=NIC     Network interface to capture traffic on (required)
  -p, --port=PORT       Network port to capture memcache traffic on (default 11211)
  -r, --refresh=INTERVAL   Refresh the stats display every INTERVAL ms (default 500)
  -l, --logfile=FILE     Output logs to FILE
  -R, --report=REPORT     Output data in REPORT format (CSV or curses, default curses)

  -h, --help         This help
  -v, --verbose        Increase verbosity. May be used multiple times.
  -V, --version        Show program info and exit.

W większości przypadków uruchomienie memkeys ogranicza się do wydania polecenia:

memkeys -i eth0 -p 11211

Po uruchomieniu posiadamy możliwość sortowania przechwyconych kluczy po:
– przepustowości,
– odwołań,
– żądań na sekundę,
– wielkości kluczy.

Narzędzie to zostało stworzone w celu wyszukiwania „gorących” kluczy, czyli takich, które posiadają dramatycznie większą aktywność od innych, co może mieć istotny wpływ na wydajność warstwy cache chroniącej serwery backendowe.

Więcej informacji: Open Source – Memcache Top

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.