NFsec Logo

Zredukowanie ilości połączeń do serwerów memcache

30/01/2014 w Administracja 1 komentarz.  (artykuł nr 433, ilość słów: 1323)

T

wemproxy (wymawiane „two-em-proxy”) lub nutcracker jest szybkim i lekkim proxy dla protokołów memcached (ascii) oraz redis. Został zbudowany przez programistów z firmy Twitter w celu zredukowania ilości połączeń do serwerów cache znajdujących się w backendzie. Przy dużej ilości serwerów frontowych łączność z warstwą cache lub systemem sesji za pomocą normalnej komunikacji może być bardzo kosztowny.

Twemproxy potrafi zapewnić nam stałe połączenia z serwerami memcache, których ilość jest utrzymywana w niskiej wartości (przy standardowej konfiguracji zazwyczaj jedno per serwer) oraz potokowe przetwarzanie żądań i odpowiedzi. Jeśli zależy nam na wykorzystaniu tego proxy do obsługi sesji lub warstwy cache przez kilka serwerów memcache – możemy bez problemu użyć jednego z kilku algorytmów hashingu i rozkładu komunikacji, które potrafią nam zapewnić sharding danych pomiędzy różne serwery. Poniżej znajduje się skromny test przeprowadzony za pomocą narzędzia memcslap na maszynie wirtualnej o parametrach 4vCPU/4GB RAM bez żadnego tuningu stosu TCP/IP, a cała komunikacja odbywała się po lokalnym interfejsie:

Konfiguracja:

test:
 listen: 127.0.0.1:60666
 hash: fnv1a_64
 distribution: ketama
 timeout: 1000
 backlog: 1024
 preconnect: true
 server_connections: 5
 auto_eject_hosts: true
 server_retry_timeout: 30000
 server_failure_limit: 2
 servers:
  - 127.0.0.1:11219:1
  - 127.0.0.1:11220:1
  - 127.0.0.1:11221:1
  - 127.0.0.1:11222:1

Ilość serwerów memcache: 1

root@stardust:~# memcslap -s 127.0.0.1:60666 -c 100 -x 10000
servers : 127.0.0.1:60666
threads count: 1
concurrency: 100
execute number: 10000
windows size: 10k
set proportion: set_prop=0.10
get proportion: get_prop=0.90
cmd_get: 9000
cmd_set: 1000
get_misses: 0
written_bytes: 1735000
read_bytes: 9998000
object_bytes: 1088000

Run time: 0.4s Ops: 10000 TPS: 26076 Net_rate: 29.2M/s

Ilość serwerów memcache: 2

root@stardust:~# memcslap -s 127.0.0.1:60666 -c 100 -x 10000
servers : 127.0.0.1:60666
threads count: 1
concurrency: 100
execute number: 10000
windows size: 10k
set proportion: set_prop=0.10
get proportion: get_prop=0.90
cmd_get: 9000
cmd_set: 1000
get_misses: 0
written_bytes: 1735000
read_bytes: 9998000
object_bytes: 1088000

Run time: 0.4s Ops: 10000 TPS: 24734 Net_rate: 27.7M/s

Ilość serwerów memcache: 3

root@stardust:~# memcslap -s 127.0.0.1:60666 -c 100 -x 10000
servers : 127.0.0.1:60666
threads count: 1
concurrency: 100
execute number: 10000
windows size: 10k
set proportion: set_prop=0.10
get proportion: get_prop=0.90
cmd_get: 9000
cmd_set: 1000
get_misses: 0
written_bytes: 1735000
read_bytes: 9998000
object_bytes: 1088000

Run time: 0.7s Ops: 10000 TPS: 17439 Net_rate: 16.2M/s

Ilość serwerów memcache: 4

root@stardust:~# memcslap -s 127.0.0.1:60666 -c 100 -x 10000
servers : 127.0.0.1:60666
threads count: 1
concurrency: 100
execute number: 10000
windows size: 10k
set proportion: set_prop=0.10
get proportion: get_prop=0.90
cmd_get: 9000
cmd_set: 1000
get_misses: 0
written_bytes: 1735000
read_bytes: 9998000
object_bytes: 1088000

Run time: 0.9s Ops: 10000 TPS: 14647 Net_rate: 13.0M/s

Utrzymywanie stałych połączeń:

root@stardust:~# netstat -tapn | grep nutcracker
tcp    0   0 0.0.0.0:22222      0.0.0.0:*        LISTEN   nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60666     0.0.0.0:*        LISTEN   nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:39970     127.0.0.1:11221     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:50482     127.0.0.1:11219     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60032     127.0.0.1:11222     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:39968     127.0.0.1:11221     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:39963     127.0.0.1:11221     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:39969     127.0.0.1:11221     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:56093     127.0.0.1:11220     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:50483     127.0.0.1:11219     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:50339     127.0.0.1:11219     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:56090     127.0.0.1:11220     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:50473     127.0.0.1:11219     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60161     127.0.0.1:11222     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60166     127.0.0.1:11222     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60167     127.0.0.1:11222     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:39830     127.0.0.1:11221     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:50468     127.0.0.1:11219     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:60168     127.0.0.1:11222     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:55961     127.0.0.1:11220     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:56096     127.0.0.1:11220     ESTABLISHED nutcracker
tcp    0   0 127.0.0.1:56091     127.0.0.1:11220     ESTABLISHED nutcracker

Jak widzimy wydajność wraz z dokładaniem serwerów memcache nieznacznie spada – jednak wszystko zależy od środowiska testowego (tutaj maszyna wirtualna łącząca się sama ze sobą) i użytych algorytmów do hashingu i podziału komunikacji. Twemproxy posiada możliwość automatycznego odłączania problematycznych serwerów po ustalonej liczbie prób – ale jest jeden problem z tym mechanizmem (przynajmniej w wersji 0.3.0) – po ustalonym czasie np. 30 sekund – podłącza je ponownie, aby ponownie je odłączyć po tym, jak połączenia od klienta nie powiedzą się daną ilość razy. Proces ponawia się, co 30 sekund dopóki problem z serwerem memcache nie ustąpi. Oznacza to, że w przypadku awarii, co najmniej jednego serwera, co najmniej dwie operacje przeznaczone do tego serwera memcache w przedziale 30 sekund będą kończyły się niepowodzeniem. Obejściem tego problemu może być ustawienie tak dużej wartości timeout, aby awaria takiego serwera lub komunikacji do niego została zauważona i naprawiona.

Więcej informacji: Twemproxy, Nutcracker

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , , , , , ,

1 komentarz.

 1. Na pewno warto obserwować ten projekt pod kątem dalszego rozwoju, ponieważ w zakładce branches widnieją już „binary_memcache”, czyli obsługa binarnego protokołu oraz „twemproxy_heartbeat” – usunięcie wyżej opisanego problemu z połączaniem i odłączaniem serwerów bez inteligentnego sprawdzania, czy serwer może zostać przywrócony do komunikacji.