NFsec Logo

Bardziej czytelny dmesg

16/12/2012 w Administracja Brak komentarzy.  (artykuł nr 385, ilość słów: 243)

P

olecenie dmesg bardzo często jest używane przez administratorów do szukania problemów związanych z startem systemu, wykrywaniem sprzętu itd. Warto zwrócić uwagę, że od wersji 2.20 pakietu util-linux (Ubuntu 12.04) dostępnych jest kilka nowych opcji umożliwiających lepsze filtrowanie wyświetlanych informacji:

– dodanie znaczników czasu:

$ dmesg -T
[ ... ]
[Sun Dec 16 19:57:10 2012] Freeing unused kernel memory: 1608k freed
[Sun Dec 16 19:57:10 2012] Freeing unused kernel memory: 1196k freed
[ ... ]

– dodanie znaczników czasu w postaci delt pomiędzy komunikatami:

$ dmesg -d
[ ... ]
[ 8.777709 < 0.863631>] init: udev-fallback-graphics main process (694)
[ 12.054829 < 3.277120>] init: failsafe main process (668) killed by TERM signal
[ ... ]

– dodanie poziomu oraz źródła komunikatów:

$ dmesg -xT
[ ... ]
kern :warn : [Sun Dec 16 19:57:09 2012] sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x xa/form2 tray
kern :info : [Sun Dec 16 19:57:09 2012] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
kern :debug : [Sun Dec 16 19:57:09 2012] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
kern :notice: [Sun Dec 16 19:57:09 2012] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ ... ]

– wyświetlenie tylko komunikatów na poziomie błędów:

$ dmesg -xT -l err
[ ... ]
kern :err  : [Sun Dec 16 19:57:16 2012] piix4_smbus 0000:00:07.0
[ ... ]

– wyświetlanie tylko komunikatów z określonego źródła:

[ ... ]
$ dmesg -xT -f daemon
daemon:info : [Sun Dec 16 19:57:10 2012] udevd[91]: starting version 175
daemon:info : [Sun Dec 16 19:57:16 2012] udevd[285]: starting version 175
[ ... ]

Więcej informacji: man dmesg

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.