NFsec Logo

Odzyskiwanie wiadomości w Thunderbird

05/07/2009 w Debug, Techblog Brak komentarzy.  (artykuł nr 89, ilość słów: 368)

J

eśli w naszym kliencie pocztowym skasowaliśmy więcej wiadomości niż wydawało nam się potrzebne, a nasz Kosz został już opróżniony – istnieje jeszcze duża szansa na odzyskanie straconej wiadomości.

Z tego względu, że wiadomości w Thunderbird nie są kasowane fizycznie dopóki nie zostanie wydane polecenie: Plik – Porządkuj foldery. W tym celu wystarczy: zamknąć program Thunderbird; przejść do katalogu z profilem:

.thunderburd/[nazwa_profilu].default/Mail/Local Folders/

W przypadku systemu MS Windows XP jest to:

C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\
Thunderbird\Profiles\[nazwa_profilu].default\Mail\Local Folders\

Oraz w pliku Inbox za pomocą ulubionego edytora tekstu – na podstawie adresu e-mail nadawcy, tematu lub daty odnaleźć skasowany przez nas e-mail i wyodrębnić go do osobnego pliku. Na przykład:

From - Tue Jul 15 22:57:57 2008
X-Account-Key: account2
X-UIDL: UID3479-1174134634
X-Mozilla-Status: 0009
X-Mozilla-Status2: 00000000
X-Mozilla-Keys:
Return-path: <johnpolak@test.pl>
Envelope-to: daemon@nfsec.pl
Delivery-date: Tue, 15 Jul 2008 21:28:29 +0200
Received: from relay.test.pl ([195.85.80.65] helo=test.pl)
    by mail.nfsec.pl with esmtp (Exim 4.70 (OpenBSD))
    (envelope-from <johnpolak@test.pl>)
    id 1KIqCL-0004aX-Cg
    for daemon@nfsec.pl; Tue, 15 Jul 2008 21:28:29 +0200
Received: from test.pl (localhost [127.0.0.1])
    by test.pl (8.14.1/8.14.1) with ESMTP id m6FJSIgF013103
    for <daemon@nfsec.pl>; Tue, 15 Jul 2008 23:28:18 +0400
Received: (from johnpolak@localhost)
    by test.pl (8.14.1/8.12.1/Submit) id m6FJSCEK013012
    for daemon@nfsec.pl; Tue, 15 Jul 2008 23:28:12 +0400
Date: Tue, 15 Jul 2008 23:28:12 +0400
From: John Polak <johnpolak@test.pl>
To: Patryk Krawaczyński <daemon@nfsec.pl>
Subject: Re: Odzyskiwanie wiadomości w Thunderbird
Message-ID: <20080715192811.GA8942@test.pl>
References: <487C970A.2080004@nfsec.pl>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Disposition: inline
In-Reply-To: <487C970A.2080004@nfsec.pl>
User-Agent: Mutt/1.5.9i
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-MIME-Autoconverted: from 8bit to quoted-printable by test.pl id 
m6FJSIgF013103

Treść wiadomości
...

Tak wyodrębnioną wiadomość kończącą się na pustej linii przed kolejnym nagłówkiem: Form – … wystarczy zapisać w pliku o dowolnej nazwie i rozszerzeniu .eml; następnie otworzyć go za pomocą programu Thunderbird. Jeśli nie interesuje nas osobne wyodrębnienie pliku, a przywrócenie wiadomości do folderu, z którego została ona skasowana wystarczy zamienić linię z nagłówku wiadomości:

X-Mozilla-Status: 0009

na

X-Mozilla-Status: 0001

Po ponownym odpaleniu programu Thunderbird wiadomość powinna powrócić do folderu, z którego została skasowana. Tym samym jeśli chcemy upewnić się, że wiadomość rzeczywiście została skasowana z naszego programu pocztowego należy wykonać polecenie Porządkujące foldery.

Więcej informacji: Mozilla Zine

Kategorie K a t e g o r i e : Debug, Techblog

Tagi T a g i : , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.