NFsec Logo

OpenSSL – sprawdzanie czy klucz pasuje do certyfikatu

10/05/2017 w CmdLineFu Brak komentarzy.  (artykuł nr 607, ilość słów: 56)

Jak sprawdzić, czy klucz prywatny pasuje do wydanego certyfikatu? Powinny posiadać identyczny skrót SHA256:

openssl rsa -noout -modulus -in kluczdomeny.key 2> /dev/null | sha256sum -
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 -
openssl x509 -noout -modulus -in certyfikat.crt 2> /dev/null | sha256sum -
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 -

Jeśli jest inaczej to znaczy, że coś poszło nie tak w procesie generowania certyfikatu lub pomyliliśmy pliki.

Kategorie K a t e g o r i e : CmdLineFu

Tagi T a g i : , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.