NFsec Logo

SSLyze – szybki skaner SSL

24/01/2013 w Pen Test Brak komentarzy.  (artykuł nr 391, ilość słów: 1373)

S

SLyze jest narzędziem napisanym w języku Python, które potrafi przeprowadzać analizę konfiguracji serwerów SSL. Jego głównym zadaniem jest pomoc w testowaniu i wykrywaniu ich złej konfiguracji. Głównymi cechami programu są:

 • Kompatybilność z SSL 2.0/3.0 oraz TLS 1.0/1.1/1.2,
 • Możliwość wykonywania testów wydajnościowych: wznawianie sesji, wsparcie ticketów TLS,
 • Testy bezpieczeństwa: słabe szyfrowanie, niebezpieczna renegocjacja, ataki CRIME oraz THC-SSL DoS,
 • Sprawdzanie poprawności certyfikatów SSL,
 • Wsparcie dla StartTLS z SMTP i XMPP oraz tunelowanie ruchu za pośrednictwem serwera proxy HTTPS,
 • Wsparcie dla uwierzytelniania za pomocą certyfikatu klienta,
 • Wyniki skanowania można zapisywać do pliku XML w celu dalszego przetwarzania.

Przykład prostego użycia:

[root@stardust ~]# ./sslyze.py --regular www.strona.com.pl

 REGISTERING AVAILABLE PLUGINS
 -----------------------------

  PluginSessionRenegotiation - OK
  PluginSessionResumption - OK
  PluginCompression - OK
  PluginCertInfo - OK
  PluginOpenSSLCipherSuites - OK

 CHECKING HOST(S) AVAILABILITY
 -----------------------------

  www.strona.com.pl:443        => 192.168.1.1:443         

 SCAN RESULTS FOR WWW.STRONA.COM.PL:443 - 192.168.1.1:443
 ---------------------------------------------------------

 * Compression :
    Compression Support:   Disabled

 * Session Renegotiation :
   Client-initiated Renegotiations:  Rejected
   Secure Renegotiation:        Supported

 * Certificate :
   Validation w/ Mozilla's CA Store: Certificate is Trusted - Extended Validation
   Hostname Validation:        OK - Common Name Matches      
   SHA1 Fingerprint:         7777C01A73AB9CFA301E5ED3E3280ACE60B2347D

   Common Name:            www.strona.com.pl          
   Issuer:              /C=US/O=VeriSign, Inc./OU=VeriSign Trust Network
   Serial Number:           7CB2A2A089DCCBB4A99F14255C3FB36A  
   Not Before:            Apr 1 00:00:00 2011 GMT      
   Not After:             Jun 27 23:59:59 2013 GMT      
   Signature Algorithm:        sha1WithRSAEncryption       
   Key Size:             2048                

 * SSLV2 Cipher Suites :

   Rejected Cipher Suite(s): Hidden 

   Preferred Cipher Suite: None   

   Accepted Cipher Suite(s): None  

   Unknown Errors: None       

 * SSLV3 Cipher Suites :

   Rejected Cipher Suite(s): Hidden 

   Preferred Cipher Suite:     
    DES-CBC3-SHA       168 bits   HTTP 200 OK            

   Accepted Cipher Suite(s):    
    DES-CBC3-SHA       168 bits   HTTP 200 OK            
    RC4-SHA         128 bits   HTTP 200 OK            
    RC4-MD5         128 bits   HTTP 200 OK            

   Unknown Errors: None       

 * Session Resumption :
   With Session IDs:      Partially supported (1 successful, 4 failed, 0 errors).
   With TLS Session Tickets:  Not Supported - TLS ticket not assigned.

 * TLSV1 Cipher Suites :

   Rejected Cipher Suite(s): Hidden 

   Preferred Cipher Suite:     
    DES-CBC3-SHA       168 bits   HTTP 200 OK            

   Accepted Cipher Suite(s):    
    DES-CBC3-SHA       168 bits   HTTP 200 OK            
    RC4-SHA         128 bits   HTTP 200 OK            
    RC4-MD5         128 bits   HTTP 200 OK            

   Unknown Errors: None       

 SCAN COMPLETED IN 3.89 S
 ------------------------

Instalacja w systemie Linux polega na ściągnięciu i rozpakowaniu pakietu oprogramowania. Jedynym wymogiem jest posiadanie interpretera języka Python 2.6 lub 2.7 oraz OpenSSL w wersji większej niż 0.9.8.

Więcej informacji: iSECPartners

Kategorie K a t e g o r i e : Pen Test

Tagi T a g i : , , , , , ,

Komentowanie tego wpisu jest zablokowane.