NFsec Logo

Lepsze wyszukiwanie w bashu

18/04/2013 w Administracja 1 komentarz.  (artykuł nr 405, ilość słów: 95)

W

yszukiwanie poprzednich poleceń w powłoce bash zazwyczaj ogranicza się do użycia kombinacji klawiszy Ctrl+R. Możemy również trochę zmienić sposób wyszukiwania poprzez stworzenie w swoim katalogu pliku: ~/.inputrc i umieszczeniu w nim zawartości:

"\e[A": history-search-backward
"\e[B": history-search-forward
set show-all-if-ambiguous on
set completion-ignore-case on

Pozwoli nam to przeszukiwać historię wydanych poleceń za pomocą “strzałek” w górę i w dół. Na przykład wystarczy w konsoli wpisać: cd i wcisnąć strzałkę w górę, aby przeszukać historię wyszukiwanych poleceń, w których poprzednie polecenia zaczynały się od “cd“.

Więcej informacji: The single most useful thing in bash

Kategorie K a t e g o r i e : Administracja

Tagi T a g i : , , , ,

1 komentarz.

  1. W celu trzymania większej ilości wpisów w historii warto dodać następujące wpisy np. do .bash_profile:

    export HISTFILESIZE=250000
    export HISTSIZE=250000