NFsec Logo

Zapobieganie potencjalnym lukom XSS w starszych wersjach Adobe Reader

15/03/2011 w Bezpieczeństwo 1 komentarz.  (artykuł nr 305, ilość słów: 190)

J

ednym ze sposobów uniknięcia przekazywania przez starsze oprogramowanie Adobe Reader oraz wtyczki Acrobat kodu JavaScript do sesji przeglądarek jest wymuszenie otwierania plików PDF bez udziału przeglądarki. W celu osiągnięcia tego – wystarczy zmienić MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) formatu PDF z „application/pdf” na binarny „application/octet-stream”. Spowoduje to, że przy kliknięciu linku przeglądarka poprosi użytkownika o zewnętrzne otworzenie pliku PDF za pomocą powiązanej aplikacji lub zapisanie pliku na dysk.

W serwerze Apache możemy tego dokonać za pomocą poniższych wpisów dodanych do głównego pliku konfiguracyjnego httpd.conf:

<IfModule mime_module>
    AddType application/octet-stream .pdf
</IfModule>
<IfModule headers_module>
    <FilesMatch "\.pdf$">
        Header append Content-Disposition "attachment;"
    </FilesMatch>
</IfModule>

O ile jest to rozwiązanie po stronie serwerowej chroniące starsze oprogramowanie, o tyle po stronie użytkownika – leży obowiązek, aby oprogramowanie służące do obsługi różnych formatów (tutaj PDF) odczytywanych pośrednio przez przeglądarki internetowe było zawsze aktualne.

Więcej informacji: Adobe Security Advisory

Kategorie K a t e g o r i e : Bezpieczeństwo

Tagi T a g i : , , , , , , , ,

1 komentarz.

 1. Jeśli korzystamy z modułu mod_security2 ten sam efekt możemy osiągnąć dzięki ustawieniu:

  SecPdfProtect On
  SecPdfProtectMethod ForcedDownload